ავტომობილების შეძენა და ტრანსპორტირება

AM Logistic გთავაზობთ  ავტომობილების ექსპორტს ევროპიდან, რომელიც მოიცავს:

  • ავტომობილების შეძენა;
  • ავტომობილების ტრანსპორტირება ევროპაში;
  • ავტომობილების ტრანსპორტირებას საქართველოშია და ამიერკავკასიის ქვეყნებში.

ბენეფიტები:

უფასოდ ავტომობილების შემოწმება;

ავტომობილის შესყიდვა ზედმეტი ფასნამატის გარეშე