მომხმარებლის ავტორიზაცია
am - logistic მომხმარებლის სივრცე