მომხმარებლის რეგისტრაცია
am - logistic მომხმარებლის სივრცე